Ydych chi wedi cael digon ar golli a magu pwysau’n ddi-baid a deietau eithafol? 

Byddaf yn eich helpu i fwynhau bwyd eto a deall sut i faethu’ch corff i gyflawni eich nodau iechyd a ffitrwydd yn ddiffwdan.

Os ydych chi eisiau teimlo’n gryfach ac yn fwy ffit nag erioed a theimlo’n hyderus yn eich croen wrth edrych yn y drych, dyma’r cynllun i chi.

MAETH AR GYFER IECHYD

GALWAD DDARGANFOD

Galwad ddarganfod AM DDIM i drafod eich anghenion

ASESIAD DIETEGOL

Asesiad deietegol manwl. Gellir ei gynnal cyn eich ymgynghoriad neu yn ystod eich sesiwn un i un

YMGYNGHORIAD RHITHWIR

Ymgynghoriad un i un sy’n para awr trwy Zoom neu wyneb yn wyneb i drafod eich anghenion unigol a rhoi cyngor arbenigol ar faeth i gyflawni’ch nodau

ADRODDIAD MANWL

Adroddiad manwl ar ôl eich sesiwn un i un gydag argymhellion

CYNLLUN PRYD + RYSEITIAU

Gellir darparu cynllun prydau bwyd personol gyda ryseitiau wedi’u teilwra ar gais

DILYNOL

Mae neges ddilynol wythnos ar ôl eich ymgynghoriad yn rhan o’r gwasanaeth. Gellir darparu cymorth ychwanegol yn wythnosol ar gais

MAETH AR GYFER IECHYD

Mae pecynnau’n dechrau o £99 

CYSYLLTWCH Â FI

Trefnwch alwad ddarganfod heb rwymedigaeth i gael gwybod mwy neu cysylltwch â fi