Oes gennych chi’r Alistair Brownlee neu’r Serena Williams nesaf?

Y peth gorau y gallwch ei roi i’ch plentyn yw gwybodaeth.

Helpwch nhw i gael mantais dros y gweddill a rhowch yr offer iddynt allu cynnal eu hiechyd a’u ffitrwydd am flynyddoedd i ddod.

ATHLETWYR IFANC

GALWAD DDARGANFOD

Galwad ddarganfod AM DDIM i drafod eich anghenion

ASESIAD DIETEGOL

Asesiad deietegol manwl. Gellir ei gynnal cyn eich ymgynghoriad neu yn ystod eich sesiwn un i un

YMGYNGHORIAD RHITHWIR

Ymgynghoriad un i un sy’n para awr trwy Zoom neu wyneb yn wyneb i drafod eich anghenion unigol a rhoi cyngor arbenigol ar faeth i gyflawni’ch nodau

ADRODDIAD MANWL

Adroddiad manwl ar ôl eich sesiwn un i un gydag argymhellion

CYNLLUN PRYD + RYSEITIAU

Gellir darparu cynllun prydau bwyd personol gyda ryseitiau wedi’u teilwra ar gais

DILYNOL

Mae neges ddilynol wythnos ar ôl eich ymgynghoriad yn rhan o’r gwasanaeth. Gellir darparu cymorth ychwanegol yn wythnosol ar gais

ATHLETWYR IFANC

Mae pecynnau’n dechrau o £99 

CYSYLLTWCH Â FI

Trefnwch alwad ddarganfod heb rwymedigaeth i gael gwybod mwy neu cysylltwch â fi