Ydych chi’n gweithio tuag at ddigwyddiad neu’n hyfforddi ar gyfer camp benodol?

Gallaf eich helpu i ddeall sut i gael tanwydd ar gyfer eich hyfforddiant.

Gallwch fod ar y blaen gyda’ch partneriaid hyfforddi a byth colli egni neu fethu â gorffen.

CYNLLUN PROFFESIYNOL

GALWAD DDARGANFOD

Galwad ddarganfod AM DDIM i drafod eich anghenion

ASESIAD DIETEGOL

Asesiad deietegol manwl. Gellir ei gynnal cyn eich ymgynghoriad neu yn ystod eich sesiwn un i un

YMGYNGHORIAD RHITHWIR

Ymgynghoriad un i un sy’n para awr trwy Zoom neu wyneb yn wyneb i drafod eich anghenion unigol a rhoi cyngor arbenigol ar faeth i gyflawni’ch nodau

CYNGHOR TEILEDIG

Cyngor wedi’i deilwra ar beth i’w fwyta, pryd i fwyta a faint i’w fwyta i ddarparu tanwydd ar gyfer eich hyfforddiant a chynnal eich iechyd

CYNGOR TANWYDDO A HYDREIDDIO

Cyngor ar danwydd a hydradiad

CYNLLUN DIWRNOD RAS

Cynlluniau maeth wedi’u teilwra ar gyfer diwrnod ras/digwyddiad

ATCHWANEGIADAU

Cyngor ar atchwanegiadau

CYNLLUN PRYD BWYD

Gellir darparu cynllun prydau bwyd personol gyda ryseitiau wedi’u teilwra ar gais

DILYNOL

Mae neges ddilynol wythnos ar ôl eich ymgynghoriad yn rhan o’r gwasanaeth. Gellir darparu cymorth ychwanegol yn wythnosol ar gais.

CYNLLUN PROFFESIYNOL

Mae pecynnau’n dechrau o £99